algemene voorwaarden

Welkom op ananas-plant.nl!

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van ananas-plant.nl, te vinden op ananas-plant.nl.

Door deze website te bezoeken gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf ananas-plant.nl gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina staan ​​vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijzen naar u, de persoon die inlogt op deze website en voldoet aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. “Het Bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar ons Bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons”, verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij of zij, wordt als onderling verwisselbaar beschouwd en wordt daarom als een verwijzing ernaar beschouwd.

Koekjes
Wij maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot ananas-plant.nl, stemt u ermee in om cookies te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van ananas-plant.nl.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gegevens van de gebruiker te laten ophalen voor elk bezoek. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het bezoekers van onze website gemakkelijker te maken. Sommige van onze gelieerde/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie
Tenzij anders vermeld, bezitten ananas-plant.nl en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op ananas-plant.nl. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Deze kunt u vanaf ananas-plant.nl inzien voor eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de in deze voorwaarden gestelde beperkingen.

Je moet niet:

Herpubliceer materiaal van ananas-plant.nl
Materiaal verkopen, verhuren of in licentie geven van ananas-plant.nl
Materiaal van ananas-plant.nl reproduceren, dupliceren of kopiëren
Herverdeel inhoud van ananas-plant.nl
Deze Overeenkomst gaat in op de datum hiervan. Onze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen met behulp van de Gratis Algemene Voorwaarden Generator.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. ananas-plant.nl filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt Reacties niet voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van ananas-plant.nl, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is ananas-plant.nl niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of schijn van de opmerkingen op deze website.

ananas-plant.nl behoudt zich het recht voor om alle Reacties te controleren en alle Reacties te verwijderen die als ongepast, aanstootgevend of een schending van deze Algemene Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

Ananasplant.be
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart